Oceňovanie nehnuteľností

Správne nastavenie trhovej ceny je predpokladom úspešného predaja. Naše ocenenia sú akceptované napr. pri dedičských konaniach alebo majetkových a súdnych sporoch.

Oceňovanie nehnuteľností