Predaj a prenájom nehnuteľností

Porovnaním množstva faktorov určíme predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti. Výsledkom čoho je predaj nehnuteľnosti za čo najvyššiu cenu akú je aktuálne možné na trhu získať. Úspešný predaj dosahujeme aj vďaka najmodernejším marketingovým nástrojom na trhu ako sú: 3D obhliadky nehnuteľnosti, pôdorys, dronové zábery, sociálne siete... Okrem samozrejmého homestagingu pripravíme Vašu nehnuteľnosť k predaju aj po dôležitejších stránkach.

Predaj a prenájom nehnuteľností