Služby naviac pre Vás

Okrem samozrejmého homestagingu pripravíme Vašu nehnuteľnosť k predaju aj po dôležitejších stránkach!


Geometrický plán- legalizovanie nezapísaných stavieb

Zabezpečenie dokumentov potrebných k zapísaniu stavieb a geometrického plánu do KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

NÁKLADY SPOJENÉ S TOUTO ČINNOSŤOU PREBERÁME MY!

Služby naviac pre Vás